Side Image

VI ER OPPTATT AV MILJØ

For Union Eiendomsutvikling AS er det et mål at selskapets eiendommer skal utgjøre minst mulig belastning på miljøet.

Miljøbevissthet er godt forankret i vår virksomhet; vi har i flere år arbeidet for å kontrollere og redusere energiforbruk samt få opp kildesorteringsprosenten. For å sette miljøarbeidet i et større system, er vi nå godt i gang med å Miljøfyrtårnsertifisere vår virksomhet.

Union Eiendomsutvikling ønsker å bidra til å redusere belastningen på miljø og klima ved å fokusere på bla. innkjøp- og materialbruk, avfallshåndtering, energiforbruk og utslipp. Vi søker kontinuerlig å finne nye løsninger og produkter som hjelper oss i dette arbeidet.

Gjennom samarbeid ønsker vi å bidra til at også våre leietakere og andre samarbeidspartnere kan redusere sin miljø- og klimabelastning.

For mer info om Miljøfyrtårnsertifisering: Miljøfyrtårn

Del på
Twitter
Facebook
Google+
Linkedin