Side Image

OM UNION EIENDOMSUTVIKLING

Forenede Papirfabrikker sto på grunnen til Papirbredden og leilighetene i Pollenkvartalet. Stiftet i 1907 og brant ned i 1912. Virksomheten ble gjenopprettet igjen i 1913 og overtatt av Union konsernet samme år.

Norwegian Paper Mill lå på tomten til Politihuset, Vektergården og Statens Hus. Grunnlagt i 1908 under navnet Norwegian Paper Co AS, og byttet navn til Norwegian Paper Mill i 1928. Ble kjøpt opp samme året og ble hetende Norcem Paper Mill. Nedlagt i 1986 og revet i 1993/94.

På det meste sysselsatte papirfabrikkene på området over 1000 mennesker.

 

Tidsplanen har siden da vært som følger: 


2001: Vi rehabiliterer første del av Union Scene til Kulturskolen, og det besluttes at Kunnskapsparken etableres på Union Brygge.
2002: 2 etasje på Union Scene rehabiliteres til Statens Veivesen, fyrhuset rehabiliteres til våre egne kontor og reguleringsplanen for Union Brygge blir endelig godkjent.
2003: De første boligene på den beste tomten blir prosjektert, det selges 40 leiligheter på det første salgsmøte og startskuddet går for byging av "Pollenkvartalet" og utviklingen av "nye Drammen".
2004: 7 nye leieavtaler gjør at rehabilitering av Union Scene kan starte. Kommunen kjøper to kvartaler for å etablere Kunnskapsparken, samtidig bestemmes det at gangbroen må etableres.
2005: De første beboerne flytter inn i Pollenkvartalet - totalt 144 leiligheter. Elvepromenaden etableres samtidig med småbåthavnen og bryggetorget med pollen.
2006: Kommunen kjøper Fyrhuset og Union Scene, Velferdsbygget rehabiliteres, Papirbredden 1 bygges av Entra Eiendom, Kreftings gate åpner 4 felt og NRK bygget fullfører rekken av de fire første kontorbyggene ved elven.
2007: Ypsilon Bru bygges og binder bydelene sammen. Lander avtale om å bygge hele Kvartal 10 under ett, inkl. studentleiligheter og treningssenter. Tegner kontrakt med Choice om bygging av hotell.
2008: Vi bygger parkeringshus med plass til 400 biler, handelssenter og 116 pluss-leiligheter. Signerer avtale om å bygge nytt NAV.bygg og bygger på en etasje på Politihuset.
2009: Fullfører bygging av pluss-leiligheter, bygger NAV og Comfort hotell med 18 leiligheter på toppen.
2010: Selger NAV-bygget og NRK-bygget, Papirbredden beslutter å bygge Papirbreden 2.
2011: Øvre Sund bru åpner, og vi lanserer siste boligprosjekt langs elven i PIR 7.
2012: Entra Eiendom bygger Papirbredden 2
2013: Tegner avtale med EB om byging av lokaler i PIR 7, samt oppføring av et nytt kontorbygg - Energibygget. Fullfører bygging av PIR 7 og alle 81 leiligheter overtas.
2014: Entra Eiendom bygger Papirbredden 3
2015: Vi rehabiliterer Brodahlsbygget og anlegger et sportstak med tennisbane, shuffleboard, bordtennis etc. som en del av Unionparken.  Bygger Energibygget med solcellefasader
 

Del på
Twitter
Facebook
Google+
Linkedin