Næring

Våre næringsprojekter - ferdigstilte og pågående

Velg
 • POLLENKVARTALET

  POLLENKVARTALET

  Prosjektfakta:

  Ferdigstilt: 2006

  Entrepenør: Veidekke AS

  Arkitekt: Lund Hagem Arkitekter

   

   

 • KVARTAL 10

  KVARTAL 10

  Prosjektfakta:

  Ferdigstilt: 2008/2009

  Entrepenør: Strøm Gundersen AS

  Arkitekt: Dyrvik Arkitekter

   

   

 • ART og COMFORT HOTELL

  ART og COMFORT HOTELL

  Prosjektfakta:

  Ferdigstilt: 2009/2010

  Entrepenør: Strøm Gundersen As

  Arkitekt: STARK Per Gunnar Rød-Knudsen

  Solgt: Hotellet ble solgt i 2017

   

   

 • PIR 7

  PIR 7

  Prosjektfakta:

  Ferdigstilt: 2013

  Entrepenør: Strøm Gundersen AS

  Arkitekt: LOF Arkitekter

  Solgt: 2018

   

   

 • VELFERDSBYGGET

  VELFERDSBYGGET

  Prosjektfakta:

  Rehabilitert: 2018

  Entrepenør: Strøm Gundersen AS

  Arkitekt: Arkitekt Bjørn Vidar Eriksen

   

   

   
 • BRODAHLS GUMMIVAREFABRIK

  BRODAHLS GUMMIVAREFABRIK

  Prosjektfakta:

  Rehabilitert: 2016

  Entrepenør: Strøm Gundersen AS

  Arkitekt: Arkitektgruppen Drammen

   

   

   

   

 • ENERGIBYGGET

  ENERGIBYGGET

  Prosjektfakta:

  Ferdigstilt: 2017

  Entrepenør: Strøm Gundersen AS

  Arkitekt: LOF Arkitekter

  Solgt: 2017

 • KREFTINGS GATE 37

  KREFTINGS GATE 37

  Prosjektfakta:

  Kjøpt: 2000

  Planer: På sikt ønsker vi å bygge p-hus i tillegg til bolig og næringsbygg.

 • ØVRE EIKER VEI 14

  ØVRE EIKER VEI 14

  Prosjektfakta:

  Kjøpt: 2016

  Planer:  Eiendommen består av et stort næringsbygg i 3 etasjer samt en lagerhall, hvor det er til sammen ca 20 leietakere. Eiendommen ligger i et uregulert område, men er i kommune-delplanens arealdel avsatt til «transformasjonsområde for byutvikling».

 • PORTALEN

  PORTALEN

  Prosjektfakta:

  Oppstart: Juli 2019

  Entrepenør: Strøm Gundersen

  Arkitekt: LUND+SLAATTO ARKITEKTER

  Ferdigstilles: Sommeren 2021

   

 • GRØNLAND 1

  GRØNLAND 1

  Prosjektfakta:

  Kjøpt: 01.02.2019