Side Image

GLASSVERKET

Prosjektfakta:

Kjøpt: 2007

Planer: Et transformasjonsområde, hvor det pr i dag er ca 30 forskjellige leietakere i diverse lager og produksjonslokaler. 500-600 boliger er under planlegging. 

Tidligere Glassverket Industrisenter har en flott beliggenhet mellom Drammensfjorden og Svelvikveien - ca 3 km fra Drammen Jernbanestasjon. 

 

Glassverket består i dag av en rekke ulike bygninger, med et totalt gulvareal på 30 000 m2 BTA. Tomten er på ca 50 000 m2 BTA. Siden overtakelse av eiendommen 1. januar 2007, har vi hatt utleie av lager, verksted, kontor og produksjonslokaler.

Her, i et 600 meter langt belte på sydsiden av fjorden, bare 10 minutter med bil fra Drammen sentrum, skal vi bygge 550 leiligheter over en 10-års periode. Vi skal skape en familievennlig perle i vannkanten - en oase med parker og brygger - hvor folk kan møte folk og ikke biler.

Det skal etableres en sammenhengende fjordpromenade som er allment tilgjengelig, med solrike leiligheter, lunt beliggende nesten ute i vannet.

Glassverket har en vakker beliggenhet – 600 meter strandlinje, direkte ved Drammensfjorden - ca 5km fra Drammen sentrum.

Området består av 50 dekar tomt, hvor ca 40 småbedrifter i dag er leietakere i ca. 26 000 m2 næringslokaler. Drammen Glassverk skal transformeres fra industri og næringsområde, til et boligområde med høy kvalitet. Området planlegges utviklet til et tett og grønt byboligområde med en variert leilighetssammensetning. Det planlegges en etappevis utbygging over 10 år, som vil pågå i 8-10 byggetrinn.
 
Planprogrammet et godkjent i kommunen, og det forberedes nå for en 2. gangs behandling av reguleringsplanen i 2019. Sjekk www.glassverketbolig.no for mer informasjon.

Se prosjektets nettside
Del på
Twitter
Facebook
Google+
Linkedin