Side Image

KREFTINGS GATE 37

Prosjektfakta:

Kjøpt: 2000

Planer: På sikt ønsker vi å bygge p-hus i tillegg til bolig og næringsbygg.

Tidligere var det Vestfold og Buskerud Slakteri som hadde tilhold her. Bygningene inneholdt fjøs, slakteri og foredlingsavdeling i tillegg til kontor. 

På eiendommen er det oppført et kontorbygg på ca. 4.600 m2 BTA og to frittliggende lager- og garasjebygg, totalt ca. 5.450 m2 BTA.  I dag leier vi ut til forskjellige aktører i påvente av at plan for området blir endelig satt.

 

 

 

Del på
Twitter
Facebook
Google+
Linkedin