Bolig, næring og parkering
Bolig, næring og parkeringshus
Spennende leiligheter beliggende over "Rockehotellet"
Bolig, næring og parkering
Kreativt og spennende bygg
En av bygningene som er bevart fra tiden med papirindustri på Grønland
Solsmaragden på Union Brygge
Et industrihistorisk område i Drammen..
Designet og programmering: dcode.no